Patches

16. september

 • Patch som opdaterer logikken for ikke længere tilmeldte studerende, som har tilgået en PUA (supportsag 24086, AAU)
  Regel 5e tilføjes forretningsreglerne og lyder som følger:  Hvis prøven er af typen “Prøve uden aflevering” forsvinder den studerende fra administrator, studerendes og bedømmers oversigt så snart det registreres, at den studerende ikke længere er tilmeldt.

2. september 2021

 • Patch som inkluderer en rettelse, som skulle have været med d. 20. maj, men som desværre ikke kom det
  “Der sendes synlighedsmail til studerende på PUA, hvor prøven er sat til at være usynlig for studerende (deprodfejl 23767)”

26. august 2021

 • Rettelse af fejl i sortering af svarmuligheder ved kopiering af MCQ ark (DTU, deprodfejl 23790)

22. juli 2021

 • Administrator kan se de studerendes uploads (efter prøveslut) uden at de studerende rent faktisk har afleveret (deprodfejl 23781, DTU, 
 • Der har været flere sager med besvarelser, hvor plagiattjek har resultereret i et “kan ikke tjekkes” i DE. Dette er blevet håndteret i integrationen mellem DE og Urkund og forventningen er, at der vil være langt færre besvarelser, som ikke går igennem.

15. juli 2021

 • MCQ nummerering af spørgsmål gav en fejl, hvis der kun var ét matrix spørgsmål i en spørgsmålsgruppe (supportsag 22820, DTU)
 • Prøveforløb – problemer med “tilføj” dialogen, som ikke åbner, når der ikke eksisterer et prøveforløb at tilføje til. Rettelsen sikrer at der åbnes et “opret nyt prøveforløb”, hvis der ikke er et eksisterende prøveforløb
 • Intet grønt flueben for prøvedata ved indberetningsprøver, selvom data er sat (supportsag 23093, KU og deprodfejl 23788)
 • ITX/DE Fejl i besvarelsesstatus (supportsag 23387, KU)

8. juli 2021

 • Plagiattjek og observatørrolle. Rettelsen giver observatører mulighed for at se plagiatstatus (deprodfejl 23774, AAU)
 • Import af besvarelsesinformation på en PUA lykkes ikke (deprodfejl 23786, AAU)
 • Rettelse af fejl, som gør at afmeldinger fjerner studerende fra grupper på trods af status tilgået (deprodfejl 23782, SDU og AU)

22. juni 2021

 • Rettelse på MCQ ift. rækkefølge af svarmuligheder (supportsag 22445, DTU)
 • Generel performanceopdatering på MCQ
 • Rettelse af følgefejl vedr. stadspersonid (KU og Pure)
 • Afsluttende prøver sender ikke filer med tidlig aflevering til plagiattjek (deprodfejl 23780, KU)

17. juni 2021

 • Aktivitetsloggen mangler påbegyndt besvarelse (deprodfejl 23778)
 • DE/MCQ randomiserer ikke MCQ spørgsmål/svarmuligheder ved tjek i boksene (supportsag 22800, DTU)
 • Rettelse af DE/Pure for KU

10. juni 2021

 • Fjernede bedømmere kan fortsat være tilknyttet besvarelser (deprodfejl 23775)
 • Dato for bedømmelsesslut ændrer sig ved ændring af bedømmelsesstart (deprodfejl 23776) NB dette er ikke relateret til Afsluttende Prøvers “fremryk bedømmelsesdato” 
 • Tweak af rettelsen til “Administrativ enhed er forkert i importer prøveindstillinger” (deprodfejl 23768)
 • Fejl i KU’s standardindstilling for graceperiode for prøver oprettet ved datastrøm (supportsag 22701)
 • Rettelse til MCQ (deprodfejl 23777)

3. juni 2021

 • Fjerne visning af stadspersonid når bedømmer foretager en eksport af studerende på anonyme prøver (supportsag 22326, KU)
 • Rette timeout/fejl ved impersonation som bedømmer med mange prøver (supportsag 22354, KU)

27. maj 2021

 • Der kan ikke importeres brugerdefineret eksamensinfo til anden prøve (hvis Pure er slået til) (deprodfejl 23766)
 • Rettelse af aktivitetsloggen, som pt ikke angiver hvem en given handling er udført af (ved impersonation)
 • Rettelse som sikrer at indlagte links til virtuelle møderum i Mundtligt Forsvar ikke fejler

25. maj 2021

 • Optimering af bedømmeradgangen til MCQ modul overblikket, således at responstiden nedsættes betydeligt
 • Rettelse af log på knappen efter at bedømmer har valgt Log ind som bedømmer.
  Med april releasen har vi ved en fejl omdøbt Eksaminator/Intern medbedømmer til Ansat og det har forvirret nogle bedømmere. Vi retter derfor teksten tilbage til det oprindelige
 • Redigér individuel tid sletter indhold i noten (deprod 23772)

20. maj 2021

 • Fejl ved eksport af MCQ ark uden titel (i MCQ designer)
 • Hent MCQ som pdf viser teksten til gruppespørgsmål for hvert spørgsmål i stedet for blot en gang  
 • Der kan ikke importeres brugerdefineret eksamensinfo til anden prøve (hvis Pure er slået til) (deprodfejl 23766)
 • Der sendes synlighedsmail til studerende på PUA, hvor prøven er sat til at være usynlig for studerende (deprodfejl 23767)
 •  Administrativ enhed er forkert i importer prøveindstillinger (deprodfejl 23768)
 • Oprettelse af mange prøveforløb på samme aktivitet gør at DE fryser (deprodfejl 23769)

27. april 2021

 • Fejl når administrator tilgår fanerne Studerende og Besvarelser på prøver med særlige tegn i gruppe/holdnavne (deprodfejl 23765)
 • Fejl i besvarelseswizard i Prøver uden aflevering, som resulterer i forkert besvarelsesstatus, herunder fejlvisning i filtre (deprodfejl 23764)
 • Fejl ved download af gruppebesvarelser på Afsluttende Prøver (support 23763)
 • Script for håndtering af fjernede brugere
 • Manglende fejlbesked ved for lange brugernavne  

22. april 2021

 • Urkund script som pt. hverken sender eller spørger til filer
 • På fanen besvarelser er der pt. en fejl, som gør, at der ikke kan filtreres på studerende med en afleveret besvarelse og på studerende som har tilgået, men som ikke længere er tilmeldt (deprodfejl 23762)
 • Fejl ved hentning af samtlige besvarelser som zip (deprodfejl 23754)