5th November 2020

Siden sidste release i april 2020 er der sket væsentlige performanceforbedringer i den administrative grænseflade. Det har været et indsatsområde, at vores kunder ikke skulle opleve lange svartider i Digital Eksamen og optimeringen blev derfor lagt på i uge 27. Vi fik samtidigt håndteret et indberetningsproblem, som Arcanic efter intensiv efterforskning fandt ud af skyldtes malware javascript på brugercomputere. D. 3. september lagde vi et hotfix på, som rettede en fejl for oAuth-brugere, hvor vi samtidigt rettede en kendt fejl i aktivitetsloggen. D 11. september lagde vi en lille rettelse på, som håndterede visning af am/pm tider i aktivitetsloggen.

Indhold af 5. november release

E-mails (D239_D265)

 • Systemet sender en række autogenerede mails på forskellige tidspunkter. Det bliver bl.a. muligt at slå disse mails til og fra på den enkelte prøve inde fra grænsefladen

Opdatering af funktionen Prøveforløb (D286)

 • Forbedret dialog for oprettelse af både prøve og prøveforløb (prøveforløb oprettes med egen knap)
 • Oversigt over prøveforløb på en aktivitet placeres på sin egen side, så der er plads til at vise detaljer.
 • Forbedret navngivning af den prøve, hvor karakteren indberettes (nyt navn: Karakterindberetning)
 • Tilføje allerede eksisterende prøver til nye prøveforløb (hvis der ikke foreligger besvarelser på disse). Dette gælder også prøver, som er oprettet via datastrømmen (data kan fortsat opdateres via datastrømmen)
 • Slette indberetningsprøver
 • Bedømmelsesperioden for Karakterindberetning sættes til samme default som før, men nu kan tiderne redigeres på prøvedatafanen.
 • Tilbyder studerende mulighed for nemt at geninvitere medlemmer fra tidligere grupper (i prøveforløbet), når de tilgår næste delprøve i prøveforløbet.

Safe Exam browser på MCQ prøver (D287)

 • Giver mulighed for at afvikle MCQ-prøver i en lukket browser, hvor brugeren ikke har adgang til web-ressourcer

Navngivning af Servicevinduer (D288)

 • Det er nu muligt at navngive servicevinduerne, således at de ikke blot hedder “planlagt nedetid”

Mulighed for at folde dashboard ind og ud (D289)

 • Brugerens valg gemmes i cookies og huskes således

Anonymiser bedømmere (D290)

 • Dette har administrator kunnet sætte i grænsefladen, men nu kan det også sættes via datastrømmen

Venteværelse for studerende ved Stedprøver og Prøver uden tilsyn (D291)

 • Når de studerende logger på før prøvestart får de vist en side, som angiver antal minutter til prøvestart.
 • Siden skifter automatisk når eksamensstart er nået og hermed behøver studerende ikke at opdatere browseren op til prøvestart.
 • Serveren belastes mindre på denne måde
 • Administrator skal ikke foretage sig noget ift. opsætning af prøven

Forbedring af MCQ i Designer (D292)

 • Afprøv arket som studerende
 • Hent som pdf (fra DE)
 • Flytte spørgsmål mellem spørgsmålsgrupper
 • Formel for score-beregning kommer med i Excel-eksport
 • Tilføjelse af introduktionstekst (både på prøve og institutionsniveau)
 • Skift opgavetype-knap i DE, således at der kan skiftes mellem typerne MCQ og opgavesæt
 • Forskellige mindre optimeringer

Mundtligt forsvar på PUA (D293)

 • Mulighed for at opsætte den mundtlige eksamen på samme måde via fanen “Mundtligt forsvar”, ligesom man gør på Prøver uden tilsyn og Afsluttende prøver.

Derudover er følgende fejl rettet og de fremgår af denne liste.