Overblik over prøver og Eksamensaktiviteter


Alle prøver

Alle Prøver

 • Ved indlogning som administrator, lander du på Alle prøver
 • Klik evt. på dropdown for at vælge en særlig prøveform

Vis kun mine prøver

 • Tjek boksen for kun at få vist prøver, som du er administrator på

Dashboardet

Dashboardet

 • Oversigt over prøverne, synlige usynlige og fx prøver hvor censurnorm ikke er overholdt. Klikkes på en af disse vises de under dashboardet. Default visning er Alle prøver med tilmeldinger
 • Klikkes på stregen i højre side foldes dashboardet sammen. Indstillingen huskes ved næste login

Forsiden (prøveformene)

Forside

 • Klik på Forsiden for at se oversigten over prøveformerne inkl. beskrivelserne, som kan være forskellige fra universitet til universitet
 • Særligt for Afsluttende prøver gælder at der altid kun kan være én besvarelse pr. prøve uanset om der er en eller flere studerende på prøven
 • Fra hver ”fane” kan der klikkes ind på de enkelte prøveformer
 • Klikkes ind på fx Stedprøver vises som default alle stedprøver med
  tilmeldinger og oplysninger om
  bl.a tilmeldinger og tilknyttede eksaminatorer

Alle eksamensaktiviteter

Alle Eksamensaktiviteter (EKA)

 • Fra Forsiden kan EKA oversigten tilgås
 • Her ses aktiviteter i en given termin og enhed, antal tilmeldinger og tilknyttede/oprettede prøver
 • Søgning kan foretages på forskellige parametre, som fx prøver og bedømmere

Administrator