Mundtlig Forsvar (Fastlagte tidspunkter)

Hvis der ønskes en eksamensplan, hvor der kan laves skabeloner som kan kopieres til flere dage og på den måde fordeles studerende på foruddefinerede tidspunkter, så vælges

 • “Studerende skal eksamineres på fastlagte tidspunkter”
 • Klik herefter på “Opret eksamensplan”

Opsætning af skabelon (som kan kopieres til flere dage)

 • Angiv eksamensvarighed i minutter
 • Angiv eventuel forbedelsestid (også i minutter) og Gem

Rammerne for eksamensskabelon ser nu således ud

Der er nu følgende muligheder

 • Sæt eksamensdatoen (default er dd ved oprettelse af planen)
 • Angiv eksamenslokale og evt. forberedelseslokale (eksamenslokale er obligatorisk at udfylde forud for publicering)
 • Tilføj eventuelle pauser (pauser kan efterfølgende trækkes til andre tidspunkter)
  De dukker op nederst på siden under planen og kan drag/droppes ind det relevante sted
 • Kopiér evt. dagen (og husk at sætte ny dato)

Fordeling af studerende/bedømmere

 • Vælg det ønskede bedømmerpar (bedømmere sættes på via bedømmerfanen) og herefter på “Fordel studerende på tider”
 • Studerende som allokeres til en tid forsvinder fra listen ude til højre
 • Flyt evt studerende mellem tider ved at trække dem mellem tider
 • Fjern en studerende fra en tid eller slet en tid ved at klikke ind på tiden
Vælg bedømmerpar
Slet tid eller fjern den studerende fra tiden
Fordel studerende på tider

Publicering af eksamensplan

 • Når planen er færdig og klar så klikkes der på “Publicér”
 • Der kan (skal) publiceres flere gange, såfremt der er sket ændringer
 • Planen kan udskrives (excel)
 • Ændringerne (hvis publicerede) slår igennem på visning til de studerende

Opmærksomhedspunkter på overblikssiden

Det vises som opmærksomhedspunkter på prøvens overbliksside hvis

 • Studerende melder fra (og skaber huller i eksamensplanen)
 • Studerende mangler at få tildelt en bedømmer (og skaber et hul i planen)
 • Eksamensplanen endnu ikke er publiceret
 • Studerende har overlappende tider (hvis du fx ikke har husket at angive den korrekte dato ved kopiering af eksamensdag)